Generelle Betingelser

Nedenunder finnes våre standard betingelser i forbindelse med pakkereiser. Om noe fraviker fra disse, vil din reisekonsulent opplyse om dette ved bestilling. Ved gruppereiser gjelder ad hoc kontrakter avhengig av arrangementets innhold.

Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med de generelle bestemmelsene for bestilling og avbestilling. Ved betaling av faktura/depositum aksepteres de generelle bestemmelsene.

  1. Bestilling og betaling

Bestillingen foregår direkte til Event Travel as. Kunden mottar en bekreftelse/faktura på bestillingen. Depositum og eventuell frivillig avbestillingsforsikring, må betales innen 7 dager. Spesielle betingelser kan gjelde ved gruppebestillinger. Bestillingen er bindende, men hvis beløpet ikke er betalt i tide har Event Travel rett til å annullere bestillingen. Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig. Restbeløpet må betales senest 5 uker før avreise. Hvis reisen bestilles mindre enn 5 uker før avreise må hele reisen betales umiddelbart.

  1. Avbestilling

Kunden kan skriftlig avbestille reisen etter følgende regler: 2.1 Fritt mer enn 30 dager før avreise minus eventuell innbetalt avbestillingsforsikring. 2.2 Mellom 30 og 15 dag før avreise – Event Travel beholder depositum. 2.3 Minde enn 15 dager før avreise, eller hvis kunden ikke møter med avreise, eller mangler nødvendige papirer for å delta – hele reisen betales. 2.4 Hvis restbeløpet ikke er mottatt av Event Travel, innen utgangen av den 5. uken før avreise, uten at kunden har kontaktet Event Travel, betraktes det som avbestilling etter punkt 2.2.  2.5 Billetter til forballkamper, andre idrettsarrangementer, konserter og lignende refunderes ikke.
Arrangementstidspunkt som endres og er utenfor Event Travels kontroll gir ikke rett til refusjon, verken av reise, opphold eller billett.
Ikke refunderbare flybilletter utstedt før nevnte tidspunkt for avbestilling, refunderes ei heller ikke, med mindre flyselskapet omgår eget regelverk. (feks. ved arbeidskonflikter ol.)
Ved alle former for avbestilling beregnes et administrasjonsgebyr på kr. 250,- pr. person.

  1. Avbestilling ved sykdom

Ved å tegne avbestillingsforsikring er kunden forsikret mot avbestillingskostnader i forbindelse med sykdom. Denne må tegnes ved bestilling og betales ved første innbetaling for å være gyldig. Administrasjonsgebyr se punkt 2.

  1. Overdragelse av reisen

En fullt betalt reise kan, dersom det aksepteres av flyselskapet eller andre underleverandører, overdras til andre mot et administrasjonsgebyr, minimum 500,- kroner (reguleres i henhold til krav fra underleverandør).

  1. Endring av bestilt reise

Ved endring av bestilt reise påløper et administrasjonsgebyr å 250,- kroner pr. person. Dette gjelder ikke hvis den reisende er uten skuld i endringen, for eksempel forballkamp som blir flyttet. Transportør, bilutleier eller innkvarteringssteds bestemmelser er unntatt, og vil eventuelt komme i tillegg.

  1. Den reisendes plikter

Kunden skal betale til de frister som er fastsatt av Event Travel. Forsinket betaling kan anses som avbestilling. Kunden plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlige myndigheter, arrangøren eller hans representanter, herunder de ordensbestemmelser som er gitt av de enkelte hoteller, transportører eller lignende. Fotballbilletter er i utgangspunktet (hvis ikke annet er bekreftet) på hjemmetribune og billettinnehaveren må oppføre seg i henhold til dette. Unntak fra hovedreglene; når norske landslag spiller på bortebanen vil billettene være i norsk sone, hvis ikke annet er meddelt.

Kunden må ikke opptre slik at han er til sjenanse for sine medreisende eller andre. Dersom kunden tilsidesetter sine plikter kan han nektes å delta, eller utelukkes fra reisen/deler av arrangementet uten å ha krav på tilbakebetaling fra Event Travel. Utelukkelse etter at reisen har begynt må den reisende selv bære omkostninger til opphold og hjemreise.

Det påligger også den reisende å oppgi relevante helseopplysninger, som kan ha betydning for reisen, i god tid før avreise.

  1. Utsettelse/avlysning av arrangement

Ved tidsendring/avlysning av arrangement vil adgangstegnets kostnad kun bli refundert dersom dette blir refundert av arrangør/agnet og kun etter returnering av dette.

  1. Event Travel`s rett til å avlyse reisen

Event Travel kan avlyse reisen hvis. 8.1 forhold man ikke er herre over som krig, unntakstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure) gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen. 8.2 Forholdene på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. Kunden har ikke krav på tilbakebetaling av reisen ved avlysning dersom forholdet skyldes force majeure.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis det ikke er deltagere nok til et arrangement i forhold til underleverandørers betingelser.